Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Dostawa aktywnych i pasywnych elementów sieci IT

Nr referencyjny:
26/2021
Wartość szacunkowa:
jest mniejsza niż 130 000 złotych netto
Wspólny słownik zamówień CPV:
32415000-5
32420000-3
32410000-0
Tryb:
Ofertowy
Termin składania ofert:
do dnia 14.12.2021 r.

Jeżeli planują Państwo złożenie oferty, proszę o przesłanie informacji o tym osobie wyznaczonej do kontaktów z oferentami. Umożliwi to poinformowanie Państwa o ewentualnych zmianach i odpowiedziach jakich udzieliliśmy na pytania pozostałych zainteresowanych. Dzięki temu wszyscy biorący udział w postępowaniu będą mieli równy dostęp do informacji.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych uczestników postępowań o zamówienia publiczne.

Metadane

Data publikacji : 06.12.2021
Data modyfikacji : 23.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Olczak
Osoba modyfikująca informację:
Marek Olczak

Opcje strony

do góry