Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Zakup usług konferencyjnych, restauracyjnych i hotelowych na potrzeby organizowanych warsztatów

Nr referencyjny:
22/2021
Wartość szacunkowa:
poniżej 130 tys. zł. netto
Wspólny słownik zamówień CPV:
55120000-7,
55300000-3,
55110000-4.
Tryb:
Ofertowy
Termin składania ofert:
do 5 grudnia 2021 r. do godz. 15.00

Jeżeli planują Państwo złożenie oferty, proszę o przesłanie informacji o tym osobie wyznaczonej do kontaktów z oferentami. Umożliwi to poinformowanie Państwa o ewentualnych zmianach i odpowiedziach jakich udzieliliśmy na pytania pozostałych zainteresowanych. Dzięki temu wszyscy biorący udział w postępowaniu będą mieli równy dostęp do informacji.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych uczestników postępowań o zamówienia publiczne.

Metadane

Data publikacji : 26.11.2021
Data modyfikacji : 08.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Olczak
Osoba modyfikująca informację:
Marek Olczak

Opcje strony

do góry