Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Zakupu kart przedpłaconych (podarunkowych) dla pracowników RCB

Nr referencyjny:
17/2021
Wartość szacunkowa:
jest niższa niż 130 000 złotych netto
Wspólny słownik zamówień CPV:
30163000-9
30199750-2
Tryb:
Ofertowy
Termin składania ofert:
do dnia 20.11.2021 r..

Jeżeli planują Państwo złożenie oferty, proszę o przesłanie informacji o tym osobie wyznaczonej do kontaktów z oferentami. Umożliwi to poinformowanie Państwa o ewentualnych zmianach i odpowiedziach jakich udzieliliśmy na pytania pozostałych zainteresowanych. Dzięki temu wszyscy biorący udział w postępowaniu będą mieli równy dostęp do informacji.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych uczestników postępowań o zamówienia publiczne.

Metadane

Data publikacji : 16.11.2021
Data modyfikacji : 16.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Olczak
Osoba modyfikująca informację:
Marek Olczak

Opcje strony

do góry