Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów

Nr referencyjny:
23/2020
Wartość szacunkowa:
Wspólny słownik zamówień CPV:
30125110-5
30124300-7
Tryb:
Ofertowy
Termin składania ofert:
do dnia 04.11.2020 r..

Jeżeli planują Państwo złożenie oferty, proszę o przesłanie informacji o tym osobie wyznaczonej do kontaktów z oferentami. Umożliwi to poinformowanie Państwa o ewentualnych zmianach i odpowiedziach jakich udzieliliśmy na pytania pozostałych zainteresowanych. Dzięki temu wszyscy biorący udział w postępowaniu będą mieli równy dostęp do informacji.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych uczestników postępowań o zamówienia publiczne.

Metadane

Data publikacji : 30.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Olczak

Opcje strony

do góry