Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

zakup i dostawa terminala wideokonferencyjnego Poly Studio X50 z panelem dotykowym TC8 oraz 3 letnim wsparciem serwisowym

Nr referencyjny:
9/2020
Wartość szacunkowa:
poniżej 30 tys. euro
Wspólny słownik zamówień CPV:
32232000-8
32320000-2
72253200-5
51310000-8
Tryb:
Ofertowy
Termin składania ofert:
do dnia 03.06.2020 r..

Jeżeli planują Państwo złożenie oferty, proszę o przesłanie informacji o tym osobie wyznaczonej do kontaktów z oferentami. Umożliwi to poinformowanie Państwa o ewentualnych zmianach i odpowiedziach jakich udzieliliśmy na pytania pozostałych zainteresowanych. Dzięki temu wszyscy biorący udział w postępowaniu będą mieli równy dostęp do informacji.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych uczestników postępowań o zamówienia publiczne.

Metadane

Data publikacji : 27.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Olczak

Opcje strony

do góry