Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

modernizacja Systemu Wideokonferencyjnego Polycom Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Nr referencyjny:
26/2019
Wartość szacunkowa:
poniżej 30 tys. euro
Wspólny słownik zamówień CPV:
32232000-8
48515000-1
32320000-2
72253200-5
48820000-2
51310000-8
Tryb:
Ofertowy
Termin składania ofert:
do dnia 21.11.2019 r.

Jeżeli planują Państwo złożenie oferty, proszę o przesłanie informacji o tym osobie wyznaczonej do kontaktów z oferentami. Umożliwi to poinformowanie Państwa o ewentualnych zmianach i odpowiedziach jakich udzieliliśmy na pytania pozostałych zainteresowanych. Dzięki temu wszyscy biorący udział w postępowaniu będą mieli równy dostęp do informacji.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych uczestników postępowań o zamówienia publiczne.

Metadane

Data publikacji : 13.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Olczak

Opcje strony

do góry