Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Lp Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot Tryb Termin składania ofert
1 9/2017 60000000-8 Kompleksowa przeprowadzka mienia RCB do nowej siedziby Ofertowy do dnia 18.07.2017 r. godz. 12:00
2 11/2017 31311000-9
32421000-0
32562300-3
45310000-3
45312320-6
45314310-7
Wykonanie okablowania elektrycznego, strukturalnego i TV SAT Ofertowy : do dnia 18.07.2017r. do godziny 13:00
3 12/2017 45432121-8 Zaprojektowanie oraz wykonanie podłogi technicznej wraz z odejmowaną rampą wjazdową w pomieszczeniu serwerowni do dnia 21.07.2017 r. do godz. 12:00
4 13/2017 32232000-8
60000000-8
demontaż, przeniesienie i montaż urządzeń wchodzących w skład systemu wideokonferencyjnego do 24.07.2017 r. godz. 12:00
5 14/2017 32551200-2
32551400-4
60000000-8
Demontaż, przeniesienie i montaż urządzeń wchodzących w skład systemu telekomunikacyjnego do 24.07.2017 r. godz. 12:00
6 16/2017 31320000-5
45310000-3
zaprojektowanie, przeprowadzenie i podłączenie okablowania elektrycznego do 25.07.2017 r. godz. 12:00
7 21/2017 32232000-8
60000000-8
Demontaż, przeniesienie i montaż urządzeń wchodzących w skład systemu wideokonferencyjnego Ofertowy Termin złożenia oferty – do 26.07.2017 r. godz. 12:00
8 22/2017 31320000-5
45310000-3
Zaprojektowanie, przeprowadzenie i podłączenie okablowania elektrycznego Ofertowy do 27.07.2017 r. godz. 12:00
9 25/2017 42961100-1 Dostawa i instalacja Systemu Kontroli Dostępu (SKD) Ofertowy do 27.08.2017 r.
10 33/2017 39717200-3
45331220-4
Dostawa wraz z montażem klimatyzatora naściennego Ofertowy do 20 listopada 2017 r.

Wybierz Strony

do góry