Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Klauzula przetargi

Jeżeli planują Państwo złożenie oferty, proszę o przesłanie informacji o tym osobie wyznaczonej do kontaktów z oferentami. Umożliwi to poinformowanie Państwa o ewentualnych zmianach i odpowiedziach jakich udzieliliśmy na pytania pozostałych zainteresowanych. Dzięki temu wszyscy biorący udział w postępowaniu będą mieli równy dostęp do informacji.

Lp Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot Tryb Termin składania ofert
1 11/2016 32232000-8
48515000-1
Dostawa i wdrożenie urządzenia brzegowego systemu wideokonferencyjnego oraz szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji dostarczonych urządzeń wchodzących w skład Systemu Ofertowy 15.06.2016 r godz. 9;00
2 12/2016 Część 1
32420000-3
Część 2, 3, 4
48200000-0
Dostawa i wdrożenie urządzeń typu przełącznik sieci gigabitethernet (switch) wraz z oprogramowaniem kontroli dostępu do sieci (Network Access Control) oraz opieką techniczną, szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji dostarczonych urządzeń i oprogramowan Ofertowy do 23 czerwca 2016 r. r., godz. 12:00
3 19/2016 39112000-0
39121000-6
39130000-2
39131000-9
Zakup mebli gabinetowych wraz z dostawą i montażem – 1 kpl Ofertowy do 26.08.2016 r. godz. 15:00
4 22/2016 55120000-7,
55300000-3,
55110000-4
Zakup usług konferencyjnych, restauracyjnych i hotelowych na potrzeby spotkań organizowanych przez RCB Ofertowy do dnia 28.10.2016 r. godz. 12:00
5 23/2016 48810000-9
48610000-7
Zakup dostępu on-line do serwisu informacji prawnej Ofertowy do 10 listopada 2016 r. godz. 10:00
6 26/2016 64212000-5
32250000-0
świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych Ofertowy do 24 listopada 2016 r. godz. 12:00
7 27/2016 30163000-9 Usługa dostarczenia kart przedpłaconych (podarunkowych) dla pracowników RCB Ofertowy do dnia 07.12.2016 r. godz. 16.00
8 28/2016 22200000-2 Systematyczna dostawa czasopism w 2017 rok Ofertowy do 12 grudnia 2016 r. godz. 12:00
9 31/2016 60400000-2 Zakup, rezerwacja i dostawa biletów lotniczych w komunikacji krajowej i międzynarodowej Ofertowy do dnia 29 grudnia 2016 r. godz. 12:00
do góry