Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Klauzula przetargi

Jeżeli planują Państwo złożenie oferty, proszę o przesłanie informacji o tym osobie wyznaczonej do kontaktów z oferentami. Umożliwi to poinformowanie Państwa o ewentualnych zmianach i odpowiedziach jakich udzieliliśmy na pytania pozostałych zainteresowanych. Dzięki temu wszyscy biorący udział w postępowaniu będą mieli równy dostęp do informacji.

Lp Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot Tryb Termin składania ofert
1 10/2015 63512000-1
63500000-4
63516000-9
Zakupu, rezerwacji i dostawy biletów lotniczych w komunikacji krajowej i międzynarodowej Ofertowy 27.05.2015
2 15/2015 45453000-7
45421131-1
45431100-8
45442100-8
45300000-0
45315600-4
Remont w pomieszczeniach 102, 116, 117 i 118 oraz wykonanie ścianki działowej Ofertowy do 17.07.2015 r godz.14:00
3 18/2015 39000000-2
39112000-0
39121000-6
39130000-2
39131000-9
Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych Ofertowy do 07.08.2015 r godz.14:00
4 21/2015 79530000-8 usługa korekty i tłumaczeń pisemnych dokumentów oraz aktów prawnych Ofertowy 31.08.2015
5 30/2015 48810000-9
48610000-7
Dostęp On-line do serwisu informacji prawnej Ofertowy do 02.11.2015 r godz.15:00
6 35/2015 63512000-1
63500000-4
63516000-9
Zakupu, rezerwacji i dostawy biletów lotniczych w komunikacji krajowej i międzynarodowej Ofertowy do 17.12.2015 r godz.16:15
do góry