Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Klauzula przetargi

Jeżeli planują Państwo złożenie oferty, proszę o przesłanie informacji o tym osobie wyznaczonej do kontaktów z oferentami. Umożliwi to poinformowanie Państwa o ewentualnych zmianach i odpowiedziach jakich udzieliliśmy na pytania pozostałych zainteresowanych. Dzięki temu wszyscy biorący udział w postępowaniu będą mieli równy dostęp do informacji.

Lp Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot Tryb Termin składania ofert
1 8/RCB/2014 55120000-7
55300000-3
98351110-2
zakupu usługi konferencyjnej i restauracyjnej Ofertowy 25 lipca 2014 r., o godzinie 9:00
2 5/RCB/2014 32422000-7
48200000-0
48210000-3
48000000-8
48760000-3
zakup i dostawa urządzeń oraz oprogramowania zabezpieczającego sieć informatyczną wraz z wsparciem technicznym Ofertowy 22.05.2014 godzina 11:00
3 4/RCB/2014 zakupu wraz z dostawą sprzętu komputerowego Ofertowy 14.05.2014 godzina 11:00
do góry