Biuletyn Informacji Publicznej Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych - 2019 - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Ostatnia aktualizacja strony: 12.08.2019, 15:11

2019

Nr referencyjny: 1/ZP/RCB/2019
Wartość szacunkowa: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień CPV: 79530000-8
79540000-1
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 08.08.2019 r. do godziny 10.00

Wtorek, 30 lipca 2019

Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych uczestników postępowań o zamówienia publiczne

http://www.rcb.bip-e.pl/rcb/zamowienia-publiczne/8361,Klauzula-informacyjna-dotyczaca-danych-osobowych-uczestnikow-postepowan-o-zamowi.html

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji 30.07.2019
Data modyfikacji 12.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Olczak
Osoba modyfikująca informację:
Marek Olczak
©1998-2019 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL