Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

http://rcb.bip-e.pl/rcb/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-do/2012/3379,Usluga-telefonii-komorkowej.html
2021-05-11, 09:14

Usługa telefonii komórkowej

Nr referencyjny:
2/ZP/RCB/2012
Wartość szacunkowa:
poniżej 130 tys. euro
Wspólny słownik zamówień CPV:
64.21.20.00-5, 32.50.00.00-8
Tryb:
przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:
22.11.2012 godzina 11:00

Metadane

Data publikacji : 06.11.2012
Data modyfikacji : 19.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Olczak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Olczak
Osoba modyfikująca informację:
Marek Olczak

Opcje strony