Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

http://rcb.bip-e.pl/rcb/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-do/2011/2671,usluga-rezerwacji-sprzedazy-i-dostarczania-biletow-lotniczych-i-kolejowych.html
2021-05-11, 09:30

usługa rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych i kolejowych

Nr referencyjny:
1/ZP/RCB/2011
Wartość szacunkowa:
niższa niż równowartość 125 000 euro.
Wspólny słownik zamówień CPV:
63512000-1
63500000-4
63516000-9
Tryb:
przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:
do 11 lipca 2011 r., godz. 11:00.

Metadane

Data publikacji : 01.07.2011
Data modyfikacji : 07.07.2011
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Olczak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Olczak
Osoba modyfikująca informację:
Marek Olczak

Opcje strony