Biuletyn Informacji Publicznej 2009 - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Ostatnia aktualizacja strony: 12.08.2019, 15:11

2009

Lp Nr referencyjny Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot Tryb Termin składania ofert
1 1/ZP/RCB/2009 poniżej 133 000 euro 48 82 00 00 – 2, 35 42 00 00 – 3, 32 45 50 00 – 8, 48 22 30 00 – 7, 48 62 00 00 - 0 Sprzęt komputerowy, zabezpieczający oraz oprogramowanie przetarg nieograniczony 28.01.2009 r. do godz. 10.00
©1998-2019 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL