Biuletyn Informacji Publicznej Dialogi techniczne - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Ostatnia aktualizacja strony: 12.08.2019, 15:11

Dialogi techniczne

Lp Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot dialogu technicznego Termin składania zgłoszenia Planowany okres / termin przeprowadzenia dialogu
1 72212000-4 Napisanie aplikacji do dnia 24 września 2018 r. wrzesień - październik 2018 r.
©1998-2019 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL