Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania – części 1-8

Nr referencyjny:
1/ZP/RCB/2020
Wartość szacunkowa:
poniżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień CPV:
Główny kod CPV: 48820000-2
Dodatkowe kody CPV:
30233000-1
30213100-6
48000000-8
72611000-6
31224810-3
31210000-1
32420000-3
32422000-7
30213200-7
Tryb:
przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:
do 20 listopada 2020 r. do godz. 9:00

http://www.rcb.bip-e.pl/rcb/zamowienia-publiczne/8361,Klauzula-informacyjna-dotyczaca-danych-osobowych-uczestnikow-postepowan-o-zamowi.html

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 12.11.2020
Data modyfikacji : 08.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Olczak
Osoba modyfikująca informację:
Marek Olczak

Opcje strony

do góry