Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych uczestników postępowań o zamówienia publiczne

Nr referencyjny:
1/ZP/RCB/2019
Wartość szacunkowa:
poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień CPV:
79530000-8
79540000-1
Tryb:
przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:
08.08.2019 r. do godziny 10.00

http://www.rcb.bip-e.pl/rcb/zamowienia-publiczne/8361,Klauzula-informacyjna-dotyczaca-danych-osobowych-uczestnikow-postepowan-o-zamowi.html

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 30.07.2019
Data modyfikacji : 02.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Olczak
Osoba modyfikująca informację:
Marek Olczak

Opcje strony

do góry