Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Lp Nr referencyjny Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot Tryb Termin składania ofert
1 1/ZP/RCB/2013 130 000 euro 72411000-4;
72400000-4
świadczenie usługi dostępu do sieci Internet przetarg nieograniczony 02.04.2013 r., godzina 11:00
2 2/ZP/RCB/2013 poniżej 130 tys. euro 63512000-1
63500000-4
63516000-9
Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych i kolejowych w komunikacji krajowej i międzynarodowej przetarg nieograniczony 25.07.2013 godzina 11:00
3 3/ZP/RCB/2013 poniżej 130 tys. euro 30232120-1
30232100-5
30213000-5
30214000-2
30231300-0
48822000-6
30232100-5
30121200-5
30125110-5
Dostawa sprzętu informatycznego i biurowego przetarg nieograniczony 18.09.2013 r., o godzinie 9:00
4 4/ZP/RCB/2013 poniżej 130 tys. euro 30232100-5
30121200-5
30125110-5
dostawa sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych przetarg nieograniczony 17.10.2013 r., o godzinie 9:00
5 5/ZP/RCB/2013 poniżej 130 tys. euro 48.82.20.00-6, 30.23.31.41-1, 30.23.61.10-6, 30.21.15.00-6 Rozbudowa serwera oraz dostawa sprzętu informatycznego przetarg nieograniczony 09.12.2013 godzina 09:00
do góry