Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Lp Nr referencyjny Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot Tryb Termin składania ofert
1 2/ZP/RCB/2012 poniżej 130 tys. euro 64.21.20.00-5, 32.50.00.00-8 Usługa telefonii komórkowej przetarg nieograniczony 22.11.2012 godzina 11:00
2 4/ZP/RCB/2012 poniżej 130 tys. euro 64.21.20.00-5 Usługa telefonii komórkowej przetarg nieograniczony 11.12.2012 godzina 11:00
do góry