Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Lp Nr referencyjny Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot Tryb Termin składania ofert
1 1/ZP/RCB/2011 niższa niż równowartość 125 000 euro. 63512000-1
63500000-4
63516000-9
usługa rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych i kolejowych przetarg nieograniczony do 11 lipca 2011 r., godz. 11:00.
2 2/ZP/RCB/2011 poniżej 125 tys. euro 55120000-7
55130000-0
55300000-3
55110000-4
usługa konferencyjna, restauracyjna i hotelowa przetarg nieograniczony do 26.07.2011 r. godz. 11.00
3 3/ZP/RCB/2011 poniżej 125 tys. euro 55.12.00.00-7,
55.13.00.00-0,
55.30.00.00-3,
55.11.00.00-4.
usługa konferencyjna, restauracyjna i hotelowa cz 1 i 2 przetarg nieograniczony do 18.08.2011 r. godz. 11.00
do góry