Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

http://rcb.bip-e.pl/rcb/projekty-aktow-prawnych-1/9308,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zarzadzaniu-kryzysowym-oraz-niektorych-innych-.html
2021-01-25, 05:17

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw

Metadane

Data publikacji : 05.06.2019
Data modyfikacji : 23.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Bożena Wysocka
Osoba modyfikująca informację:
Bożena Wysocka

Opcje strony