Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

http://rcb.bip-e.pl/rcb/organizacja/1664,Organizacja-RCB.html
2020-08-11, 05:00

Organizacja RCB

Rządowym Centrum Bezpieczeństwa kieruje dyrektor przy pomocy zastępców i kierowników komórek organizacyjnych. W razie nieobecności dyrektora pracą RCB kieruje wyznaczony przez niego zastępca. Dyrektor może również upoważniać pracowników RCB do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych przez niego sprawach.

Do głównych zadań dyrektora RCB należy między innymi:
- reprezentowanie RCB na zewnątrz w sprawach dotyczących zakresu jego działania, a także na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezesa Rady Ministrów,
- planowanie, organizowanie i koordynowanie zadań wykonywanych przez komórki organizacyjne RCB,
- realizowanie zadań kierownika państwowej jednostki budźetowej wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości,
- prowadzenie polityki kadrowej, podejmowanie działań na rzecz rozwoju RCB oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników .

Struktura organizacyjna Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 

 

Metadane

Data publikacji : 23.04.2017
Data modyfikacji : 19.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Wysocka
Osoba udostępniająca informację:
Bożena Wysocka
Osoba modyfikująca informację:
Bożena Wysocka

Opcje strony