Biuletyn Informacji Publicznej Organizacja RCB - Organizacja - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Ostatnia aktualizacja strony: 02.09.2019, 15:40

Organizacja

Niedziela, 23 kwietnia 2017

Rządowym Centrum Bezpieczeństwa kieruje dyrektor przy pomocy zastępców i kierowników komórek organizacyjnych. W razie nieobecności dyrektora pracą RCB kieruje wyznaczony przez niego zastępca. Dyrektor może również upoważniać pracowników RCB do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych przez niego sprawach.

Do głównych zadań dyrektora RCB należy między innymi:
- reprezentowanie RCB na zewnątrz w sprawach dotyczących zakresu jego działania, a także na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezesa Rady Ministrów,
- planowanie, organizowanie i koordynowanie zadań wykonywanych przez komórki organizacyjne RCB,
- realizowanie zadań kierownika państwowej jednostki budźetowej wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości,
- prowadzenie polityki kadrowej, podejmowanie działań na rzecz rozwoju RCB oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników .

Struktura organizacyjna Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 

 

Metadane

Data publikacji : 23.04.2017
Data modyfikacji : 25.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Wysocka
Osoba udostępniająca informację:
Bożena Wysocka
Osoba modyfikująca informację:
Bożena Wysocka
©1998-2019 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL