Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Aktualnie znajdujesz się na:

Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest jednostką budżetową. Swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu państwa: wg ustawy budżetowej na 2013 rok  z  dnia 25 stycznia 2013 r.  (Dz. U. z 5 lutego 2013 r. poz. 169) w części 42 - Sprawy wewnętrzne, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe.
Siedziba RCB mieści się w części kompleksu budynków KPRM przy Al. Ujazdowskich 5  w Warszawie, użytkowanej na podstawie umowy w sprawie udostępnienia powierzchni w budynku KPRM i sposobu rozliczania kosztów jego użytkowania.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zarządza majątkiem Skarbu Państwa, według poniższego zestawienia:

Grupa wg KŚT

Środki trwałe

Pozostałe środki trwałe

Wartości niematerialne
i prawne

Wartość w zł

Wartość w zł

Wartość w zł

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

2 060 775,50

0,00

0,00

Urządzenia techniczne

438 308,30

0,00

0,00

Środki transportu

259 913,50

0,00

0,00

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

109 698,77

0,00

0,00

Sprzęt łączności

0,00

130 286,11

0,00

Meble i dywany

0,00

504 546,60

0,00

Sprzęt informatyczny

0,00

257 302,59

0,00

Sprzęt kulturalno-oświatowy

0,00

49 981,00

0,00

Sprzęt gospodarstwa domowego

0,00

9 063,99

0,00

Sprzęt zakwaterowania

0,00

41 550,86

0,00

Sprzęt biurowy

0,00

68 678,42

0,00

Zbiory biblioteczne

0,00

16 240,71

0,00

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

417 823,05,17

       

 

 Stan na dzień 31.12.2013 r.

Metadane

Data publikacji : 21.08.2009
Data modyfikacji : 25.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wioleta Graboś
Osoba udostępniająca informację:
Bogdan Jakubik
Osoba modyfikująca informację:
Bożena Wysocka

Opcje strony

do góry