Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

http://rcb.bip-e.pl/rcb/kierownictwo-rcb/kierownictwo-rcb/5975,nadbryg-Marek-Kubiak-zastepca-dyrektora-RCB.html
2022-06-30, 21:51

nadbryg. Marek Kubiak – zastępca dyrektora RCB

Metadane

Data publikacji : 18.12.2015
Data modyfikacji : 24.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Wysocka
Osoba udostępniająca informację:
Bożena Wysocka
Osoba modyfikująca informację:
Bożena Wysocka

Opcje strony