Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

http://rcb.bip-e.pl/rcb/dokumenty/2695,NIK-Wystapienie-Pokontrolne.html
23.07.2024, 19:02

NIK Wystąpienie Pokontrolne

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa kontrolę wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Kontrolą objęto okres od 22 sierpnia 2007 r. (tj. od wejścia w życie ustawy o zarządzaniu kryzysowym) do dnia zakończenia czynności kontrolnych tj. do 30 listopada 2010 r.

pobierz dokument

Metadane

Data publikacji : 15.07.2011
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Zasadzińska-Baraniewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Zasadzińska-Baraniewska

Opcje strony